Polityka Prywatności

 

Niniejsza „Polityka Prywatności” stanowi integralną część Regulaminu GTM on-line shop - armatura przemysłowa. Akceptacja Regulaminu oznacza również akceptację Polityki Prywatności. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu  GTM on-line shop - armatura przemysłowa Kupujący powinien zapoznać się z Polityką Prywatności. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych osób korzystających ze strony GTM on-line shop - armatura przemysłowa.

 

Jakie przepisy regulują kwestie danych osobowych?

Przede wszystkim jest to unijne rozporządzenie: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (w skrócie nazywane „Rozporządzeniem”), a także krajowe ustawy o ochronie danych osobowych.

 

Kto jest administratorem moich danych?

GTM Process Valves Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrówce, ul. Polna 7 , NIP: 7822507964, REGON: 301501440, KRS 0000363224, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, tel . 61 652-91-32, adres email: sklep@armatura-przemyslowa.com.pl

 

Skąd mamy Twoje dane osobowe?

Podałeś/łaś je nam w trakcie rejestracji w naszym Sklepie internetowym.

Jeżeli jesteś naszym Klientem i nie rejestrowałeś/łaś się w naszym sklepie, dane podałeś nam w celu realizacji wysyłki zakupionego towaru, wystawienia dokumentu sprzedaży lub w celu stworzenia dla Ciebie oferty handlowej.

 

Jak mogę nawiązać kontakt w sprawie moich danych?

W sprawie danych osobowych kontakt można nawiązać mailowo na adres: biuro@gtm-pv.pl

 

W jakim celu i jak długo będą przetwarzane moje dane?

Twoje dane osobowe przetwarzane są przez nas na potrzeby rejestracji w Sklepie, realizacji złożonych zamówień,  dostaw zamówionych towarów, tworzenia ofert handlowych, w odpowiedzi na Twoje zapytania, rozpatrywania ewentualnych reklamacji, rozliczania płatności,  oraz dla celów podatkowych i rachunkowych.

Dane osobowe przetwarzane dla celów związanych z rejestracją w Sklepie będą przetwarzane do czasu ewentualnego usunięcia danych przez użytkownika lub do czasu upływu okresu właściwego dla przedawnienia roszczenia z tytułu świadczonej usługi.

Dane osobowe niezbędne do zrealizowania dostawy zamówionego w Sklepie towaru będą przetwarzane do czasu upływu okresu właściwego dla przedawnienia ewentualnego roszczenia Klienta z tytułu świadczonej usługi.

Informacje niezbędne do obsłużenia reklamacji będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia uprawnień z tego tytułu.

Dane podane nam przez Klientów niezarejestrowanych w Sklepie i wykorzystywane w celu stworzenia oferty handlowej w odpowiedzi na zapytanie Klienta przetwarzane będą do czasu upłynięcia ważności oferty, po tym czasie zostaną zanonimizowane - nie będzie możliwości identyfikacji osoby, dla której oferta została stworzona. Jeżeli na podstawie sporządzonej oferty Klient dokona zakupu, dane osobowe będą przetwarzane w dalszym ciągu w celach podatkowych i rachunkowych.

Dane osobowe przetwarzane w celu obsługi księgowej, w celach podatkowych i rachunkowych  będą przetwarzane przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje, postępowania zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione - wynika to ze szczególnych przepisów o rachunkowości obowiązujących w Polsce.

 

Jakie dane będą przetwarzane?

Gromadzone dane osobowe obejmują: imię i nazwisko, nazwa (firma), NIP, adres prowadzenia działalności, adres dostawy, numer telefonu, e-mail, numer rachunku bankowego, login i hasło Użytkownika, adres IP komputera z którego dokonano rejestracji lub złożono zamówienie. Dane osobowe gromadzone są przy rejestracji Użytkownika, wypełnianiu formularza Zamówienia.

 

Komu zostaną udostępnione moje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Sklepu, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Sklepowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Podmioty, które mogą przetwarzać Twoje dane to:

 • firmy kurierskie i spedycyjne dostarczające  zakupione w Sklepie towary,
 • firma świadcząca usługi z zakresu księgowości na rzecz Sklepu - w celu niezbędnych rozliczeń rachunkowych i podatkowych,
 • dostawcy lub producenci towarów dostarczający zakupione w Sklepie towary,
 • dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia Sklepu internetowego,
 • firma świadcząca usługi hostingowe (przechowywania) danych osobowych dla Administratora.

 

Jak chronimy dane?

Jako Administrator Danych Osobowych stosujemy środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. W szczególności zabezpieczamy dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Twoje dane chronimy m. in. poprzez:

 • Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem,
 • Certyfikat SSL na stronach Sklepu internetowego, na których podawane są dane Klientów,
 • Szyfrowanie danych służących do autoryzacji Klienta,
 • Zabezpieczenie komputerów i nośników danych indywidualnymi hasłami,
 • Regularne tworzenie kopii zapasowych danych osobowych oraz testowanie poprawności ich działania.

 

Jakie posiadam prawa w stosunku do moich danych?

Jeżeli rejestrujesz się w naszym Sklepie lub zarejestrowałeś/łaś się wcześniej masz następujące możliwości i prawa:

 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych(art. 15 Rozporządzenia), ich sprostowania (art. 16 Rozporządzenia),
 • prawo do przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia),
 • prawo do usunięcia danych (art. 17 Rozporządzenia) przysługujące w określonych w Rozporządzeniu przypadkach
 • prawo do ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia).
 • prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (art. 21 Rozporządzenia).  W przypadku sprzeciwu złożonego przed realizacją umowy lub w trakcie realizacji, złożenie będzie wiązało się z brakiem możliwości realizacji części wszystkich usług w ramach umowy i może zostać potraktowane jako wypowiedzenie umowy.
 • prawo do cofnięcia zgody (art. 6 ust 1 lit a) Rozporządzenia), w przypadkach kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody
 • prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25.05.2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą) w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Jeżeli zarejestrowałeś/łaś się w naszym Sklepie przed 25.05.2018 r i wyraziłeś/łaś zgodę na przetwarzanie danych osobowych akceptując regulamin Sklepu, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak zgoda na użycie Twoich danych jest niezbędna do zawarcia umowy sprzedaży oraz zrealizowania Twoich ewentualnych zamówień (np. do wystawienia faktury czy dostarczenia towaru).

 

Cookies

Nasz Sklep posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka).  Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu.

 

Zmiany niniejszej Polityki prywatności

Zobowiązujemy się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych. Zastrzegamy również możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe (o ile zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu), a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych.

 

Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych lub po prostu zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności, wyślij e-mail na adres: biuro@gtm-pv.pl lub napisz tradycyjną pocztą na adres: GTM Process Valves Sp. z o.o. z, ul. Polna 7, 62-070 Dąbrówka.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl